1. Wychowanie wczesnoszkolne:
  • Anita Raczyńska
  • Agata Bartniczuk – z-ca dyrektora
  • Agata Kordalska
 2. Język polski – Marcin Bogdanowicz
 3. Matematyka – Kamil Rytel
 4. Historia – Tomasz Stawarski
 5. Przyroda – Paweł Jastrzębski
 6. Religia – Piotr Ozygała
 7. Technika – Przemysław Zbiciak
 8. WF – Rafał Jaskulski
 9. Muzyka – Maciej Sternicki
 10. Informatyka – Piotr Kowalski
 11. Język Angielski – Marta Wilczewska
 12. Pedagog szkolny -Dariusz Poniewozik