SYSTEM TUTORINGOWY

Każda Rodzina, która pojawia się w naszej Szkole dostaje swojego opiekuna, czyli tutora. Jest nim jeden z nauczycieli, który jednocześnie pracuje też z dzieckiem. Jego rolą jest poznanie mocnych stron ucznia oraz wzmacnianie ich, a także zauważanie wad i podjęcie pracy nad wyeliminowaniem ich. Opiekun spotyka się w Rodzicami trzy razy w roku po to, by omówić wspólne cele edukacyjno-wychowawcze dla dziecka, ustalić plan działania i służyć radą oraz wsparciem podczas śródrocznej pracy.